I love my privacyVrijwaring NCC (Disclaimer)

U juist informeren, dat is een van de meest belangrijkste zaken binnen de NCC. U mag ervan uitgaan dat wij alles doen om in alle informatie volkomen objectief te zijn. Ook bescherming van privacy heeft bij ons de hoogste prioriteit. Persoonlijke gegevens van leden van de NCC, en ook van overige bezoekers van onze site, worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Wij zullen nooit uw naam, adres- en voertuiggegevens ter beschikking stellen aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de NCC administratie, waarbij wij garanderen dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzoeken u om ons direct aan te spreken, wanneer u vindt dat informatie niet klopt, niet volledig is of wanneer u vindt, of vermoedt, dat niet juist met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
Laat dit ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vrijwaring clausule


Het voorafgaande staat voorop. Hier mag u ons op aanspreken. Tegelijk geldt dat veel inhoud van onze website tot stand komt dankzij inbreng van leden. Het is onmogelijk voor ons om alles te controleren. En ook wij zijn mensen, die fouten kunnen maken. U dient daarom altijd meerdere bronnen te raadplegen en zelf verantwoordelijkheid blijven nemen voor uw acties naar aanleiding van wat u leest. Het onderstaande is van toepassing op onze publicaties. Door de informatie te gebruiken, stemt u met de inhoud in.
  • Aansprakelijkheid sluiten wij voor zover mogelijk uit. Alle informatie die wij geven is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De NCC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
  • De informatie en aanbevelingen op onze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om inhoud van onze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van onze website.
  • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op deze website berust bij de NCC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NCC. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NCC.

Privacy verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. U kunt zich echter eenvoudig registreren. Dit geldt ALLEEN voor NCC-leden. Dit verschaft u toegang tot een afgeschermd deel van de website met meer specifieke onderwerpen. Er zijn ook situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Ook is het mogelijk dat unieke codes die samenhangen met uw bezoek aan onze website worden gebruikt, om inhoud in de toekomst direct aan te passen op uw wensen en behoeftes, en u meer gericht te kunnen informeren over zaken. Om die reden maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op uw computer, en alleen dienen om het u gemakkelijker te maken bij gebruik van onze website. U kunt overigens desgewenst de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen’ op uw eigen computer. Wij houden ook het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. U kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Dit dient altijd schriftelijk te geschieden (brief of email). Na verwijdering wordt ook uw vermelding in het jaarboek verwijderd. U heeft dan geen toegang meer tot het afgeschermde NCC-leden deel van de website. Op onze websites staan links en verwijzingen naar andere sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren u dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met uw privacy wordt omgegaan. Alle informatie behandeld in deze disclaimer over de inhoud van onze website, geldt tevens voor de informatie, verschaft via ons clubblad ‘De Caravan’, het NCC Jaarboek, nieuwsbrieven, info-mails, schriftelijke - en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.

Aanvullende gegevens