Protocol Facebook-pagina Nederlandse Caravan Club (NCC)

1. De Facebook-pagina van de Nederlandse Caravan Club is in 2015 gecreëerd en heeft tot doel:
a) informatieverstrekking aan de leden;
b) bevorderen van het clubgevoel bij de leden;
c) het bevorderen van de naamsbekendheid van de NCC met als ultiem doel een groeiend ledenbestand.

2. De Facebook-pagina van de NCC wordt bijgehouden door een of twee coördinatoren
Facebook. Artikelen die vanwege de NCC op Facebook worden geplaatst, dienen in
eerste instantie te worden bekeken (op inhoudelijke en taalkundige onvolkomenheden)
door de Commissie Publiciteit, die onder andere ook verantwoordelijk is voor de
publicaties in de verenigingsorganen en op de website.

3. De coördinator Facebook dient de volgende competenties te bezitten:
a) een goede taalvaardigheid;
b) de vaardigheid om korte en pakkende berichten te maken, zo mogelijk voorzien van beeldmateriaal (foto’s of een filmpje).
4. De berichtgeving op de Facebook-pagina van de NCC beslaat (actuele) berichten die te
maken hebben met de NCC in al haar facetten.
Bijvoorbeeld berichten over
• de NCC-terreinen,
• evenementen die nog moeten plaatsvinden,
• evenementen die reeds hebben plaatsgevonden,
• de mededeling dat het blad De Caravan is verschenen,
• allerlei andere onderwerpen en/of wetenswaardigheden die te maken hebben met caravans of kamperen

5. Privacy in berichtgeving:
Voorafgaand aan publicatie van berichtjes wordt aan personen die figureren in het beeldmateriaal gevraagd of men bezwaar heeft tegen plaatsing van een bericht.
Als personen onherkenbaar in beeld zijn gebracht (van achter gefilmd/gefotografeerd of vanuit de verte, etc.) wordt dit niet gevraagd.
Mocht het evenwel voorkomen dat er toch personen zijn die aanstoot nemen aan bepaalde beelden of teksten, dan zouden deze op (schriftelijk) verzoek verwijderd moeten worden.

Privacy bij evenementen die nog moeten plaatsvinden:
De teksten van NCC-evenementen die nog moeten plaatsvinden, worden verkregen via de Secretaris Publiciteit. Deze worden ontdaan van namen, alsmede van bankrekening- en telefoonnummers.

6. Taken van de coördinatoren Facebook:

De coördinator Facebook zal,
• erop toezien dat de toonzetting op de Facebook-pagina van de NCC positief blijft door reacties te bekijken die bij    de diverse berichtjes worden geplaatst,
• zo nodig mensen (persoonlijk) aanspreken op hun reactie, of
• in een enkel geval een reactie verwijderen.

Aanvullende gegevens