Privacyverklaring van de Nederlandse Caravan Club


Algemeen
De Nederlandse Caravan Club respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat deze gegevens slechts worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen. Gegevens over uw persoon worden alleen met derden gedeeld als dit strikt noodzakelijk is.
U kunt zich voor informatie wenden tot:
De Nederlandse Caravan Club
Klinkenbergerweg 2-10
6711 MK Ede
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker automatisch meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. Waar enigszins mogelijk is, worden deze gegevens geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Nederlandse Caravan Club van u?
NAW-gegevens;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Alsmede relevante persoonsgegevens die u actief verstrekt en die van belang zijn voor deelname aan verenigingsevenementen, zoals bijvoorbeeld dieetvoeding.

De Nederlandse Caravan Club verwerkt deze informatie op de website en daaraan gerelateerde databases. Tevens in de applicatie waarin het reserveren en afrekenen van verblijf op de kampeerterreinen van de Nederlandse Caravan Club wordt verwerkt en in de administratieve software die onder meer wordt gebruikt voor de boekhouding en de ledenadministratie.

De verschillende systemen zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde functionarissen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de Nederlandse Caravan Club verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van recreatieve diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Wanneer u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien noodzakelijk geacht, worden de berichten bewaard in het digitale archief. Informatie over transacties wordt bewaard in overeenstemming met fiscale en andere van toepassing zijnde wetgeving.

Statcounter
Er wordt gebruikgemaakt van Statcounter om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Statcounter opgeslagen op servers buiten Nederland.
Statcounter gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien Statcounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Statcounter verwerken. De Nederlandse Caravan Club heeft hier geen invloed op.

Facebook en weblinks
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook en links naar websites van individuele leden. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en leden zelf.

Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende raadplegingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de van u vastgelegde persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, antwoord op uw verzoek. De Nederlandse Caravan Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Aanpassen privacystatement
De Nederlandse Caravan Club behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen telkenmale op de website worden gepubliceerd.

Aanvullende gegevens