CARAVANBAND DRAAGT BIJ AAN VEILIG RIJDEN

Een wiel van een caravan bestaat uit een velg en een band. De banden moeten aan een aantal wettelijke regels voldoen, voordat zij de weg op mogen. Naar aanleiding van die wettelijke regels geven wij u graag een aantal adviezen.

 

Zelfde type

 

De banden onder een caravan moeten van hetzelfde type zijn: diagonaal of radiaal. Natuurlijk moet ook het reservewiel gelijk zijn. Twee verschillende merken - met dezelfde maataanduidingen en profilering - is geen probleem. Bij de hedendaagse radiaalbanden liggen de hoofdkoordlagen dwars op de rijrichting. Tussen het loopvlak en het karkas is een versteviginggordel aangebracht voor stabiliteit. Het verschil met de diagonale band is de constructie van het karkas.

 

Tubeless banden zijn banden zonder binnenband. Dit zorgt voor een verlaagd risico op klapbanden. De band wordt door een machine om een velg gemonteerd. Bij het repareren van een band wordt vaak welProfiel van de band een binnenband gemonteerd, maar wij raden dat af.

De banden moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aangelopen hebben tegen de wielkasten. Dit is te herkennen aan zwarte sporen. De oorzaak kan een verkeerde maat band zijn of een slecht veersysteem. De banden mogen verder geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is. Ook mogen ze geen uitstulpingen vertonen. Beide worden vaak veroorzaakt door een stoeprand of steen die is geraakt.

Banden moeten regelmatig gecontroleerd worden op haarscheurtjes, droogtescheuren, beschadigingen en separatie. Als haarscheurtjes - door zoninwerking - in de zijvlakken van de band wordt ontdekt, is een inspectie noodzakelijk. Het is aan te raden om de banden af te dekken tegen de zon.

Droogtescheuren waarbij de koordlagen van de band zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan op de weg. Let hierbij vooral op het gedeelte waarop de caravan in de stalling heeft gestaan.

CARAVANBAND DRAAGT BIJ AAN VEILIG RIJDEN

Een wiel van een caravan bestaat uit een velg en een band. De banden moeten aan een aantal wettelijke regels voldoen, voordat zij de weg op mogen. Naar aanleiding van die wettelijke regels geven wij u graag een aantal adviezen.

 

Zelfde type

 

De banden onder een caravan moeten van hetzelfde type zijn: diagonaal of radiaal. Natuurlijk moet ook het reservewiel gelijk zijn. Twee verschillende merken - met dezelfde maataanduidingen en profilering - is geen probleem. Bij de hedendaagse radiaalbanden liggen de hoofdkoordlagen dwars op de rijrichting. Tussen het loopvlak en het karkas is een versteviginggordel aangebracht voor stabiliteit. Het verschil met de diagonale band is de constructie van het karkas.

 

Tubeless banden zijn banden zonder binnenband. Dit zorgt voor een verlaagd risico op klapbanden. De band wordt door een machine om een velg gemonteerd. Bij het repareren van een band wordt vaak welProfiel van de band een binnenband gemonteerd, maar wij raden dat af.

De banden moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aangelopen hebben tegen de wielkasten. Dit is te herkennen aan zwarte sporen. De oorzaak kan een verkeerde maat band zijn of een slecht veersysteem. De banden mogen verder geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is. Ook mogen ze geen uitstulpingen vertonen. Beide worden vaak veroorzaakt door een stoeprand of steen die is geraakt.

Banden moeten regelmatig gecontroleerd worden op haarscheurtjes, droogtescheuren, beschadigingen en separatie. Als haarscheurtjes - door zoninwerking - in de zijvlakken van de band wordt ontdekt, is een inspectie noodzakelijk. Het is aan te raden om de banden af te dekken tegen de zon.

Droogtescheuren waarbij de koordlagen van de band zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan op de weg. Let hierbij vooral op het gedeelte waarop de caravan in de stalling heeft gestaan.

Bestelauto banden

 

Bestel’banden

Banden die bestemd zijn voor bestelauto’s zijn stugger en hebben extra draagvermogen, waardoor de caravan een betere wegligging heeft.

Banden met een schoonheidsfoutje hebben de normale maataanduiding met een code zoals "DA (Default d’Aspect)", "Second" of "Secundo". Deze banden zijn technisch betrouwbaar en dus te gebruiken voor caravans. Zij zijn wel lastiger om uit te balanceren.

Reinforced banden zijn extra verstevigde banden met een hoger draagvermogen. Ze zijn te herkennen door de termen "Reinforced", "Extra Load" of "C " (Commercial) achter de maataanduiding van de band. Type C is het interessants, omdat ze een hoge load-index combineren met een relatieve lage prijs.

De profilering van de hoofdgroeven van de banden zijn wettelijk vastgelegd op ten minste 1,6 mm voor caravans met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg. Deze profilering moet over de gehele omtrek van het loopvlak van toepassing zijn.

Banden van caravans zullen niet snel verslijten. Toch wordt er bij een profilering van 2,0 mm geadviseerd om de band te vervangen. Vaak moeten de banden eerder vervangen worden als gevolg van uitdroging.

 

Stikstof en bandenspanning


Stikstof

Het gebruik van stikstof heeft het voordeel dat het dikker is dan lucht en zodoende niet zo snel uit de band zal lekken. Verder is het bij lichtmetalen velgen beter omdat het corrosie voorkomt. Je hoeft het dus niet zo snel bij te vullen en in geval van nood kan het gewoon met lucht.

Spanning

BandenspanningDoor een lage bandenspanning ontstaat een hoge warmteontwikkelingen die de structuur van de band beschadigt met een klapband als gevolg. De meeste banden hebben een spanning tussen 2,5 en 3,5 bar. Banden voor lichte bestelwagens mogen een bandenspanning van 3,75 bar hebben. De reinforced banden hebben meestal een bandenspanning vanaf 3,5 bar voorgeschreven. Een hoge spanning heeft een gunstig effect op de stabiliteit van de caravan. De bandenspanning moet altijd gemeten worden bij koude banden. Voordat de caravan in de stalling wordt geplaatst is het aan te raden om de bandenspanning met 0,2 of 0,3 bar te verhogen.

Banden die ouder zijn dan zes jaar hebben een verhoogd ‘klapband’risico. Het wordt dus aangeraden om caravanbanden na zes tot acht jaar te vervangen.

Vanaf 2000 hebben banden de code ‘DOT’ met daarachter o.a. vier cijfers. De eerste twee cijfers staan voor hetLeeftijdscontrole band weeknummer en de laatste tweecijfers voor het productiejaar van de caravanband. Bij banden voor 2000 staan achter de code ‘DOT’ drie cijfers. De eerste twee cijfers staan voor het weeknummer en de laatste voor het productiejaar. Een 9 kan zo bijvoorbeeld staan voor het jaar 1989 of 1999.

Lees voor de zekerheid uw verzekeringspolis na. Sommige verzekeringen zullen in geval van schade niet uitkeren wanneer deze is veroorzaakt door een band die ouder is dan zes jaar!

 
 
 
 

Draagvermogen


Draagvermogen

Caravans worden standaard met banden van de 80-serie gemonteerd. Banden in de 70, 60 en 50-serie komen ook nog voor. De getallen 70, 60 en 50 geven aan hoe hoog de band is in verhouding tot de breedte van de band. Als er niets op de band staat, dan gaat het om een 80-serie. De hoogte verhoudt zich tot de breedte als 80:100.

Wettelijk is vastgelegd dat het maximale draagvermogen van de banden moet overeenkomen met de toegelaten belasting van de as. Aan de zijkant van de band staat de Load-index. Dit is een tweecijferig getal gevolg door een letter voor de snelheidsaanduiding. Hier moet zowel bij de typegoedkeuring als bij vervanging op gelet worden.

belasting-draagvermogen band

Aan de hand van de belastingindex kan het draagvermogen van de band worden gecontroleerd

 

Load-indexen:             

70 = 335 kg 78 = 425 kg 86 = 530 kg 94 = 670 kg 102 = 850 kg
71 = 345 kg 79 = 437 kg 87 = 545 kg 95 = 690 kg 103 = 875 kg
72 = 335 kg 80 = 450 kg 88 = 560 kg 96 = 710 kg 104 = 900 kg
73 = 365 kg 81 = 462 kg 89 = 580 kg 97 = 730 kg 105 = 925 kg
74 = 375 kg 82 = 475 kg 90 = 600 kg 98 = 750 kg 106 = 950 kg
75 = 387 kg 83 = 487 kg 91 = 615 kg 99 = 775 kg 107 = 975 kg
76 = 400 kg 84 = 500 kg 92 = 630 kg 100 = 800 kg 108 =1000 kg
77 = 412 kg 85 = 515 kg 93 = 650 kg 101 = 825 kgReservewiel

Een goed reservewiel

De meeste caravan bezitters kennen het belang van een juiste bandenspanning. Dat het aanwezige reservewiel toch vaak wordt 'vergeten' is eveneens bekend.

De reden is duidelijk, het reservewiel is meestal goed opgeborgen in de disselkast en daar ook nog eens met het ventiel naar de wand

wiel2klein

gemonteerd zodat controle en oppompen vaak wordt uitgesteld. Begrijpelijk, want men moet het wiel demonteren en na het op spanning brengen weer op zijn plaats vastzetten. Maar dat kan heel wat simpeler. Ik heb voor een bedrag van € 7,50 bij de plaatselijke autospeciaalzaak een 'verlengslangetje' gekocht en dit op het ventiel van het reservewiel geschroefd. Via eenn van de wielboutgaten heb ik dit slangetje naar buiten geleid en vervolgens het reservewiel weer in de disselkast gemonteerd. Ter bescher­ming van het slangetje heb ik een stukje doek op de scherpe rand van het wielboutgat gelegd.

Tijdens controle van de bandenspan­ning neem ik het reservewiel zonder enig oponthoud mee en ben er daar­door van verzekerd dat ik, in geval van pech, in elk geval nog thuis kan komen met het aanwezige reservewiel.

Reservewiel 

 

 

Nog meer weten over caravanbanden? Kijk dan hier.

 

 

 

Aanvullende gegevens