We kunnen wel stellen, dat elke caravanner gebruik maakt van flessengas. 
Dit gas kan butaan, propaan of tegenwoordig ook LPG zijn.
De regelgeving is in beweging met name op het gebied van LPG wijkt de Nederlandse wet nog af van de Europese.

 

We kunnen wel stellen, dat elke caravanner gebruik maakt van flessengas. 
Dit gas kan butaan, propaan of tegenwoordig ook LPG zijn.
De regelgeving is in beweging met name op het gebied van LPG wijkt de Nederlandse wet nog af van de Europese.

 

Soorten gas

 

Soorten gas

 
We kunnen wel stellen, dat elke caravanner gebruik maakt van flessengas. Dit gas kan butaan, propaan of tegenwoordig ook LPG zijn.
 
Deze gassen behoren tot de zogenaamde 'vloeibare gassen'. Dat wil zeggen dat deze gassen met een geringe drukverhoging in een vloeibare vorm kunnen worden opgeslagen. Die druk wordt in een gasfles geleverd door het gas zelf en is gebonden aan de temperatuur van de vloeistof. Het gas boven de vloeistof heeft een zodanige druk, dat de vloeistof nèt vloeistof blijft. Wordt er gas afgenomen, dan vermindert de druk. Een gedeelte van de vloeistof gaat door de drukvermindering weer in gas over, waardoor de druk weer wordt aangevuld. Zolang er vloeistof in de fles is, zal de druk (bij gelijke temperatuur) constant blijven.Eén liter vloeibaar gas levert ongeveer 250 liter gas op.

Hoeveel verbruiken we nu per dag? Met andere woorden: hoe lang kunnen we met een vulling doen? Dit is makkelijk uit te rekenen als u het verbruik per aansluiting kent.
Enkele richtgetallen zijn:
Verbruiker
koken, 3 à 4 personen
koelkast 60 liter
verwarming vol 2000 kcal
verbruik/uur
30 - 70 gram
12 - 14 gram
180 gram
verbruik/dag
70 gram
340 gram
1500 - 2000 gram
We zien dat de kachel (als we die aan moeten hebben) verreweg de grootste verbruiker is.

Campingaz

Campinggas

Een aparte vorm van gasflessen zijn de bekende blauwe Campinggaztankjes. Deze bevatten echter ALLEEN butaan en kunnen alleen bij temperaturen boven 5º C worden gebruikt. De prijs per liter gas ligt vele malen hoger dan die van de andere flessen. Daartegenover staat, dat er een zeer uitgebreid distributiesysteem bestaat over geheel Europa. Op bijna elke camping en supermarkt kunt u deze flessen omruilen.
Butaanflesje van CampingazAfhankelijk van het merk, wordt butaan altijd in groene, gele of korenblauwe (Campingaz) flessen geleverd. Propaan zit altijd in grijze of rode flessen.
In sommige landen gebruikt men andere modellen gasflessen en kan het laten vullen van onze flessen een probleem zijn. Soms is het vullen van andere flessen, dan die welke men in dat land gebruikt, zelfs verboden. In dat geval kan een klein of middelgroot Campinggaztankje redding brengen. Er zijn adapters in de handel, waarmee u uw drukregelaar op het Campinggaztankje kunt aansluiten.


Adapter van Campingaz- naar DIN-aansluiting

Drukregelaar

Drukregelaar

ReduceerventielDe koppeling met de gasfles geschiedt door middel van een gasdrukregelaar met een wartel met een LINKSE schroefdraad. Deze gasdrukregelaar is nodig, omdat de gasdruk bij 15ºC ca. 7 bar bedraagt (1 bar = 1 atmosfeer). Reductie vindt plaats door het gas van hoge druk door een kleine opening te laten stromen. Door meer of minder gas af te nemen, zou de lage druk echter variëren. Daarom gebruikt men in de gasdrukregelaar een membraan, dat afhankelijk van de lage druk, de doorstroomopening kan verkleinen of vergroten. Zo blijft de gasdruk constant. De gasdrukregelaar moet om de 5 tot 6 jaar worden vervangen in verband met mogelijk uitdrogen / scheuren van het membraan.
Voor toercaravans zijn verschillende typen gasdrukregelaars in gebruik: 30 en 50 en soms 500 millibar (30 gram/cm2 = 30 mbar = 0,03 bar = 300 mm WK). 300 mm WK staat voor 300 mm waterkolom. Deze druk is in staat om een waterkolom van 30 cm omhoog te drukken.

Het gas in de fles is vloeibaar. Onze koelkast, kachel of kooktoestel heeft geen vloeistof, maar gas nodig om goed te kunnen functioneren. Dit betekent dat de fles ALTIJD rechtop moet staan als we gas afnemen. Indien dit niet het geval is kan er gas in vloeibare vorm uit de leiding komen. Dit kan resulteren in een steekvlam bij het gastoestel, of erger!

Het is voldoende om de kraan op de gasfles 1 a 1½ slag open te draaien. Meer is niet nodig en zo kan men in geval van calamiteit de fles snel weer afsluiten.

300 / 500 / 5000 mm WK, of 30 / 50 / 500 millibar

300 / 500 / 5000 mm WK, of 30 / 50 / 500 millibar

De hoge druk wordt uitgedrukt in bar of Atm of Ato (atmosfeer en atmosfeer overdruk). De lage druk wordt uitgedrukt in millibar (mbar) of in mm waterkolom (mm WK). Een druk van 30 mbar komt overeen met 300 mm WK kan een kolom van 30 cm omhoog drukken. Ter vergelijking: 1 atm kan water 10 m omhoog drukken!

Welk type u heeft, wordt bepaald door de apparatuur in de caravan. Dit kan 30, 50 of in een enkel geval 500 mbar zijn (Primus installaties). Zorg dat u bij aanschaf van een nieuwe drukregelaar het juiste type kiest. Kijk op de oude, of raadplaag de gebruiksaanwijzingen. Kunt u helemaal geen typeaanduiding vinden, informeer dan bij uw dealer.

Indien er apparaten met een verschillende gasdruk aangesloten moeten worden, dan moeten er ook verschillende drukregelaars gebruikt worden. Het eenvoudigst gaat dat door meer gasflessen te gebruiken, voor elke druk één.

Indicatie vol / leeg

Indicatie vol / leeg

De enig juiste methode om er achter te komen, hoeveel gas er nog in de fles zit, is wegen. Tijdens het afnemen van gas verdampt er steeds net zoveel vloeistof dat er weer evenwicht ontstaat. De druk blijft daardoor constant (afhankelijk van de temperatuur). Pas als de fles bijna op is, zal de druk beginnen te dalen. Een manometer geeft ons dus GEEN indicatie van de hoeveelheid gas die nog beschikbaar is. Maar, zodra de druk begint af te nemen, weten we wel dat we aan het laatste gas bezig zijn.

Keuring gasflessen

Keuring gasflessen

Gasflessen en tanks zijn onderhevig aan de strenge veiligheidseisen van de 'Dienst van het Stoom­wezen'. Hierdoor gebeuren er nauwelijks ongelukken mee. Eén van de eisen is, dat de gasfles elke tien jaar gekeurd moet worden. Indien u uw gasfles niet laat vullen, maar omruilt, zal er bij elke omruiling rekening gehouden worden met het jaartal van keuring. Dit is op de kraag van de fles ingeslagen. Ruilt u uw fles om voor een ander die één jaar ouder is, dan ontvangt u 1/10 deel van de keuringskosten terug. Ruilt u hem echter om tegen een fles die drie jaar jonger is, dan zal er 3/10 deel van de keuringskosten in rekening worden gebracht. Momenteel zijn de kosten van een nieuwe gasfles echter vaak lager dan de kosten voor het keuren.

(GAS)LICHT IN DE DUISTERNIS

Standaardisering Drukhouders en Armaturen
De standaardisering van drukhouders en armatueren is het zichtbare teken van het streven naar standaardisering binnen Europa voor wat betreft de in gebruik zijnde drukhouders en armaturen voor gassen onder druk en in vloeibare vorm.
Over de keuringseisen van gasflessen hing de laatste jaren een waas van geheimzinnigheid. Mocht een fles nu wel of niet in Nederland of daarbuiten gebruikt en vooral gevuld worden?
Tot voor kort had ieder land in Europa, en ook hierbuiten, nationale regels voor het opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen. Het resultaat hiervan was dat, terwijl het om gelijke gevaarlijke stoffen gaat, ieder land andere richtlijnen (en keurtekens) had. Vooral in het kader van het verdwijnen van de fysieke grenzen binnen Europa waren deze nationale regels een belemmering voor het internationale transport en handelsverkeer. Vele normen die nu in gebruik zijn worden dan ook vervangen door Europese normen.
Ook op het gebied van vloeibaar gemaakte gassen, en gassen onder druk, zijn er vanaf 1 juli 2001 Europese richtlijnen van kracht. Voor transporteerbare drukvaten zoals gasflessen en gastanks is de Europese richtlijn 1999/26/EG van kracht geworden.
We kennen allemaal het 'leeuwtje' waarmede het stoomwezen zijn toestemming gaf voor het gebruik en vooral het mogen vullen van een gasfles binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wat zou het Europese teken worden? Een E-keur? Mis!!!
Het is een p (uitgesproken Pie) geworden, U welbekend uit de wiskunde (p = 3,1415927....). Dit keurteken kunt u vinden op flessen geproduceerd vanaf 1 juli 2001.
Voor de (lichtgewicht) aluminiumflessen van Lasringgas is dit keurteken, in hun geval p 0035 ingeslagen op het handvat.Er is echter meer te zien:
De proefdruk van de fles, in dit geval 30 bar.
De fles weegt leeg (= tara) 5,4 kg!
Hij mag gevuld worden met 11,4 kg propaan of 13,3 kg butaan.
De inhoud van het vat is 27,2 liter.
De keuringdatum was (20)01 met het teken van de keurmeester.

Wat betekent dit nu voor u?
Een gasfles voorzien van dit keurmerk geeft de gebruiker de garantie dat de aangeschafte apparatuur veilig is en dat de betreffende houder goedgekeurd is volgens Europese richtlijn 1999/36/EG.
Alle landen van de Europese unie, en enkele landen daarbuiten, erkennen deze norm, waardoor transport en vullen probleemloos kan plaats vinden.
U kunt deze en andere info ook vinden op de site van Rijngas bv.

Propaan / butaan

Propaan / butaan

In de caravan worden twee gassoorten met verschillende eigenschappen gebruikt: butaan en propaan.
  • Butaan heeft als voordeel dat het goedkoper is dan propaan. Echter bij een temperatuur van 5ºC of lager kan het niet meer gebruikt worden. De vloeistof gaat dan niet meer over in gas terwijl de fles nog helemaal vol kan zijn.

  • Propaan is een duurder gas, maar dit kan wel tot -44ºC gebruikt worden.

Een 'volle' fles is nooit helemaal vol. Bij het vullen houdt men altijd een ruimte van minstens 15% van de flesinhoud boven de vloeistof vrij. Zou de fles helemaal met vloeistof gevuld worden, dan bestaat het gevaar bij verwarming, bijvoorbeeld als de fles in de volle zon staat, dat de druk zó ver oploopt dat de fles barst. Láát uw flessen daarom altijd vullen, of ruil ze om bij een erkend gasvulstation of leverancier. Vul NOOIT zelf, of laat de flessen NOOIT vullen met autogas bij een LPG station! Niet zozeer omdat het verboden is, maar vooral omdat het levensgevaarlijk is!

Opslag buiten de caravan

Opslag buiten de caravan

Alhoewel de meeste mensen hun gasflessen uitsluitend in de disselkast of in een daarvoor speciaal bestemde ruimte in de caravan bewaren, kan het toch gebeuren dat men thuis één of twee flessen reserve heeft, of dat men de flessen tijdens de winterstalling mee naar huis neemt. Bedenk dan dat propaan en butaan ZWAARDER zijn dan lucht. Lekkend gas zakt dus naar beneden. Daarom deze flessen NOOIT in kelders of in bergruimtes van flats bewaren. Ook niet in slecht geventileerde ruimten. Bij het constateren van een gaslucht geen licht aan- of uitschakelen, ook geen andere elektrische apparaten. Elke schakelaar kan een vonk geven die het gas-luchtmengsel kan laten ontploffen.

Staat de gasfles in de disselbak, zorg dan dat de aanwezige ventilatieopeningen op de bodem van de disselbak open zijn en niet afgesloten worden door dweilen of andere zaken.

Houd de flessen ook altijd buiten het bereik van kinderen!

Transport van gasflessen

Transport van gasflessen

Gasflessen dienen altijd staand met de aansluiting naar boven vervoerd te worden. Dit geldt niet alleen in de caravan, maar ook indien gasflessen in de auto vervoerd worden. Bedenk dat 1 druppel vloeibaar gas 250x zoveel wordt in gasvorm. In een kofferbak of auto is dan al snel de explosiegrens bereikt!

De wet schrijft tevens voor, dat gasflessen met een gasflesriem of tailleband voor gasflessen worden vastgezet.

Slangen en ventielen

Slangen en ventielen

HogedrukslangTussen de gasdrukregelaar en de metalen leiding zit een flexibele slang. Dit MOET een speciaal voor dit doel geschikte, oranje gasslang zijn. Op de slang zelf staat een code gedrukt en een jaartal. Deze slang dient om de vier jaar vervangen te worden of eerder, indien er enige beschadiging of slijtage door wrijving tijdens het rijden geconstateerd wordt. Gebruik bij voorkeur slangen met een standaard lengte en metalen koppelingen. Kan dit niet, zet de slang dan goed vast met slangklemmen, nadat de slang eerst helemaal over de slangpilaar is geschoven.

Controleer na vervanging van de slang de aansluitingen op lekkage. Dit kan gebeuren door er met een kwastje een zeepsopoplossing op te brengen of door gebruik te maken van hiervoor in de handel verkrijgbare spuitbussen voor het opsporen van gaslekken. Schuim of bellen betekent lekkage. Zorg ervoor dat alle aansluitingen en koppelingen goed schoon zijn. Eén korreltje zand kan een lekkage of verstopping veroorzaken. Gevulde flessen zijn meestal voorzien van een plastic dop of krimpfolie om te voorkomen, dat er vuil in de aansluiting komt.

Rijden, gaskraan dicht!

Rijden, gaskraan dicht!

Sommige caravanners kunnen de verleiding niet weerstaan om in warme landen, waar de koelkast op 12 V onvoldoende koelt of om gedurende een rit tijdens vorst om bevriezing te voorkomen de gaskachel onder het rijden het gas aan te zetten. Als u gaat rijden met de caravan MOET de gaskraan echter altijd dicht. Afgezien van het feit, dat rijden met een open gaskraan in veel landen verboden is, is het veel te gevaarlijk. Tijdens het rijden kan er, vooral bij een volle fles, gas in vloeibare toestand in de leiding komen. Eén liter vloeibaar gas zet uit tot 250 liter gas! Ook bij een ongeval kan een open gaskraan voor veel extra ellende zorgen. NOOIT doen dus!

 

Periodieke controle

Periodieke controle

Tijdens de periodiek controle bij uw dealer of bij een PACK-keuring wordt het gassysteem afgeperst: men zet er een persdruk van 150 mbar op, sluit de kraan en meet of de druk gedurende 10 minuten constant blijft. Bij een lekkage zal de druk langzaam of snel, afhankelijk van de grootte van het lek, verminderen. Is een lek geconstateerd, dan moet dit door afsoppen opgespoord worden.

Heeft u een drukregelaar met manometer, dan kunt u deze test (weliswaar maar met 30 of 50 mbar) ook zelf doen. Sluit daartoe alle gasverbruikers en draai de gaskraan op de gasfles dicht. Lees dan de stand van de manometer af. Wacht een half uur en lees nogmaals de stand van de manometer af. Deze mag niet significant gedaald zijn.

 

Automatische omschakeling van gasfles

Automatische omschakeling van gasfles

Onder de naam Duomatic vindt u een apparaatje in de handel, dat zodra er een gasfles leeg is, automatisch overschakelt naar een volle fles. Niet meer op blote voeten in storm en regen flessen verwisselen, alles gaat vanzelf. Bedenk echter wel dat u regelmatig moet controleren of er is omgeschakeld en dat de lege fles ook omgeruild wordt voor een volle. Om in de snijdende vrieskou tot de conclusie te komen dat beide gasflessen leeg zijn is helemaal geen pretje!

Weegsystemen

Weegsystemen

De beste manier om er achter te komen hoeveel gas er (nog) in de fles zit, is wegen. Hiervoor zijn verschillende makkelijke en minder gemakkelijke apparaatjes bedacht. Het eenvoudigste en tevens goedkoopste systeem is wel de veerunster. De te meten gasfles wordt aan de haak onder aan de unster gehaakt. De unster met daaraan de fles wordt een stukje opgetild en het gewicht van fles + gas is op de unster af te lezen. Het gewicht van de fles aftrekken en u weet precies hoeveel gas er nog in zit. Het eigengewicht van de fles staat op de fles vermeld: tarra, weet u nog wel?

Met de in bijna ieder gezin aanwezige personenweegschaal gaat het natuurlijk ook. De procedure blijft dezelfde.

Elektrische verwarming voor de drukregelaar

Elektrische verwarming voor de drukregelaar
EisEx Vorstbeveliger

Gas dat expandeert, dat wil zeggen van een hoge druk overgaat naar een lagere, neemt warmte op en koelt daardoor sterk af. Die
drukverlaging vindt plaats in de gasdrukregelaar. Normaliter zullen we daar weinig last van hebben, tenzij het gas zelf al enkele graden onder nul is. Dan kan het gebeuren dat gecondenseerd vocht in de gasdrukregelaar bevriest en het ontluchtingsgaatje (zie de tekening bij "Drukregelaar") verstopt. Een warme hand brengt dan al redding, maar om nu de hele nacht met je warme handen tegen de gasdrukregelaar aan te zitten......

Hiervoor is onder de naam Eis-Ex een verwarmingselementje te koop, dat aangesloten op 12 volt een beetje warmte afgeeft, net voldoende om bevriezing te voorkomen.

Gasdrukregelaar met manometer

Gasdrukregelaar met manometer

U weet inmiddels dat de gasdruk in een gasfles constant blijft. Zodra er gas verbruikt wordt verdampt er weer precies genoeg vloeistof om de gasdruk constant te houden. Op het eerste gezicht lijkt een manometer een overbodig ding. Toch is dat niet zo. De manometer zal steeds een druk van 5 tot 7 atm. aangeven, totdat de laatste vloeistof in gas is overgegaan. Dan wordt de gasdruk in de fles niet meer aangevuld en zien we de manometer langzaam dalen. We weten nu dat we aan de laatste resten gas bezig zijn. Afhankelijk van de grootte van het verbruik kunnen we echter nog wel enkele uren vooruit.

Adapter voor Campingazflessen.

Adapter voor Campingaz flessen.

Adapter voor Campingas 


Campingaz flessen hebben een drukregelaar met een andere aansluiting dan de 6 en 13 kg propaanflessen. Met een adapter kunnen we echter onze drukregelaar ook op Campingaz flessen gebruiken. Makkelijk als u Campingaz als noodvoorraad gebruikt.

LPG, een apart verhaal

LPG (autogas) in caravan of camper legaal of niet legaal?

Het gebruik van LPG in plaats van propaan of butaan in caravans en campers is in opmars.
Zeker omdat de prijs van LPG, op tankstations, behoorlijk lager ligt dan die van de reguliere gasflessen, is het voor veel kampeerders interessant om over te stappen op LPG.
LPG gasflesDe gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamptank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan. Als LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden en een overdruk beveiliging dan mogen deze flessen in Nederland wel gevuld worden op een LPG tankstation, mits het gas bedoeld is voor het aandrijven van hef- of transportwerktuigen.
Met ingang van 1 januari 2010 is er geen onderscheid meer in gebruik van LPG als autogas en voor ander gebruik. Tot 1 januari 2010 was over LPG als autogas accijns verschuldigd en voor ander gebruik (bijv. als campinggas) energiebelasting (EB). Omdat het EB-tarief hoger was dan het accijnstarief werd regelmatig misbruik geconstateerd (bijv. het vullen van gastankjes bij een tankstation). Als dit werd geconstateerd was dit een economisch delict (niet in de zin van belastingwetgeving, maar in de zin van het besluit van ministerie I&M, in bijlage 1, onderdelen 3.8. en 3.9, van het Besluit LPG-tankstations wegverkeer). Zie ook:http://wetten.overheid.nl/BWBR0004327/
Citaat:
3.8. Het afleveren is alleen toegestaan via het aflevertoestel. Uit het aflevertoestel mag geen LPG worden afgeleverd aan andere reservoirs dan:
a. brandstofreservoirs, uitsluitend dienend voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die bevestigd zijn aan deze voertuigen;
b. speciaal hiervoor ingerichte wisselreservoirs met een inhoud van ten hoogste 150 l bestemd voor de aandrijving van hef- en transportwerktuigen; het afleveren aan deze wisselreservoirs in besloten ruimten is verboden en moet in de open lucht geschieden;
c. aan het reservoir van de LPG-tankwagen, wanneer de installatie wordt leeggehaald.
3.9. De reservoirs genoemd in voorschrift 3.8 onder a. en b. mogen ten hoogste tot 80% met vloeistof worden gevuld. Het vullen van gasflessen met LPG is verboden. De motor van het voertuig, waaraan wordt afgeleverd, moet buiten werking zijn gesteld vóór het aankoppelen van de afleveringsslang en mag niet in werking worden gesteld voordat deze slang is afgekoppeld en is opgeborgen.
Dat houdt dus simpelweg in dat kampeerders deze tanks in Nederland NIET legaal mogen vullen op LPG tankstations voor gebruik in de caravan of camper. Zij moeten hiervoor naar de daartoe uitgeruste propaan vulbedrijven. Dit geldt echter alleen voor Nederland. In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden voor andere doeleinden dan alleen het aandrijven van hef- en transportwerktuigen.
Campers met gastank
Veel campereigenaren hebben een vaste LPG tank laten monteren onder de camper. Ook deze LPG tanks mogen in Nederland alleen gevuld worden, op een LPG tankstation, wanneer het LPG bestemd is voor de aandrijving van de camper zelf. Dus niet om te verwarmen en te koken.

Wat zegt de verzekeraar ervan?
Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank en deze gas installatie goedgekeurd is door een deskundige. De premie is dan wel wat hoger.
Over LPG gebruik in caravans wordt niet speciaal melding gemaakt bij de verzekeraars. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en er gebruik wordt gemaakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.
Gas en in ons geval flessengas is een relatief goedkope en betrouwbare energiedrager. Specifieke toepassingen zijn: koken, verwarmen en koelen.
Of het u voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die u jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de gastank (vanaf € 170,00) moet u wel terugverdienen. Omdat deze LPG gastanks door de particulier zelf gevuld worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen deze tanks gebruikt mogen worden gesteld op 10 jaar. Gezien de kosten om een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze LPG tank er van uit gaan dat de LPG gastank na 10 jaar vervangen moet worden door een nieuwe. Benegas gasflessen moeten na 15 jaar gekeurd worden en zijn goedkoper in aanschaf.
Bij recreatief gebruik met 3 a 4 fles vullingen per jaar is de “normale” gasfles voordeliger dan een LPG Gasdamptank.
Het verwarmen en koken op LPG is erg interessant voor wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. De ervaring leert dat er veel gas voor nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen zeker als u in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag.
Controleer voor de aanschaf van een LPG Gasdamptank wel eerst of er in de buurt van de camping een tankstation aanwezig is met een LPG installatie want die zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland.

Bron: Kampeerinfo.nl

Aluminium gasflessen

Propaan gas in (lichtgewicht) flessen


6 en 11 kg Aluminium flessen
Aluminium is een uitstekend materiaal om propaan drukhouders van te maken. Ondanks het zeer lage gewicht van dit materiaal is het zeer sterk. Middels een uiterst modern proces, laat Rijngas de aluminium flessen produceren. De aluminium flessen voor de recreatieve markt zijn beschikbaar in volumes van 6 en 11 kg.
Het zal duidelijk zijn dat dit lagere gewicht een groot voordeel geeft bij het verwisselen van de fles. Tevens zal het lagere gewicht tijdens de rit voordelen bieden. Omdat de nieuwe aluminium flessen zijn uitgerust met 2 handvatten in plaats van een ring, kunnen deze meestal wel geplaatst worden in de disselbak. De doorsnee kampeerder heeft met een 11 kg vulling voldoende gas bij zich om een gehele vakantie te overbruggen. Het is dan niet meer noodzakelijk om gedurende de vakantie van fles te wisselen. Naast de gewichtsbesparing heeft de aluminium fles ook het voordeel, dat deze niet kan roesten. Hierdoor bent u verlost van roestkringen in uw kostbare caravan, boot of camper. Deze roestplekken zijn voor u duidelijk zichtbaar, wat niet altijd gerealiseerd wordt is dat deze roestvorming ook in de fles plaats vindt, met als resultaat vervuiling van uw branders. 
Door het inzetten van de aluminium fles behoren deze vervuilingen tot het verleden. 
Daarnaast biedt de aluminium fles de voordelen van de nieuwe Europese keurnorm voor aluminium flessen .

 

6 kg Aluminium fles

Deze fles is uitstekend geschikt voor de watersport en voor daar waar de fles regelmatig getild en verplaatst moet worden. (terrasverwarming en barbecue) 

Een lege aluminium fles van 6 kg weegt slechts 3,6 kg. Een stalen fles met een gasinhoud van 5 kg weegt gemiddeld 6,5 kg.
Dus ondanks het feit dat er 6 kg in plaats van 5 kg gas meegenomen kan worden, is de fles 3 kg lichter.

Een Rijngas 6 kg aluminiumfles kost € 125,00 inclusief vulling en BTW

 

11 kg Aluminium fles 

Deze fles is optimaal voor het gebruik in caravans.11kg. Aluminium gasfles
Omdat de 11 kg aluminiumflessen zijn uitgerust met 2 handvatten in plaats van een ring kunnen deze meestal wel geplaatst worden in de disselbak van een caravan. De doorsnee kampeerder heeft met een 11 kg vulling voldoende gas bij zich om een gehele vakantie te overbruggen. Het is dan niet meer noodzakelijk om gedurende de vakantie van fles te wisselen. Een lege aluminiumfles met een inhoud van 11 kg, weegt 5,4 kg. Een stalen propaanfles met een inhoud van 11 kg weegt ca 12 kg. 
Een Rijngas 11 kg aluminiumfles kost € 140,00 inclusief vulling en BTW (prijspeil 2012).

 

Meer informatie bij Rijngas.nl 

Blauwe gasfles

Blauwe 5 kg propaan gasfles zonder ‘keurjarensysteem’.

Blauwe 5kg propaan gasfles Propaangasleverancier Primagaz Nederland B.V. is per 1 oktober 2010 gestopt met de verkoop van de groene 5 kg gasfles met het ‘keurjarensysteem’, veelal gebruikt voor gasbarbecues, in caravans en boten. Deze gasfles wordt vervangen door de Primagaz EasyBlue™, de nieuwe 5 kg gasfles met een extra beschermende laklaag die na gebruik onbeperkt kan worden omgeruild voor een volle gasfles.
De consument betaalt niet meer voor keurjaren.

Meer informatie op http://www.primagaz.nlKunststof gasflessen

Kunststof gasflessen

Een aantal merken levert kunststof gasflessen. De hogere prijs van zowel de fles als de vulling is een nadeel. Het voordeel van deze flessen is dat de inhoud zichtbaar is en ze bovendien een gewichtsbesparing tot wel 50% hebben ten opzichte van de traditionele metalen gasflessen.
Wij hebben hier BP als voorbeeld gegeven.

Tot 50 % minder gewicht, dubbel plezier10 en 5kg kunststof gasfles van BP
Ten opzichte van een stalen gasfles met vergelijkbare inhoudsmaat leveren de 5 en10 kg BP Gas Light een gewichtsbesparing op variërend van 2,5 tot 10,5 kg. Ervaar zelf hoe het is om een zoveel lichtere gasfles te tillen of te dragen. Méér comfort voor een actief buitenleven.
Inhoud zichtbaar
Dankzij de transparantie van de BeneGas Light is de inhoud eenvoudig 'af te lezen'.

Meer informatie is hier te vinden.

Aanvullende gegevens