Een aardlekschakelaar is een uiterst belangrijk hulpmiddel om bij het in het ongerede raken van een onderdeel van de elektrische installatie levensgevaarlijke situaties te voorkomen. Maar herhaalde malen blijkt dat er geen aardlekschakelaar is gemonteerd maar een installatieautomaat.

Een installatieautomaat schakelt de elektriciteit af bij overschrijding van de maximale stroom, maar geeft geen enkele beveiliging tegen het aanraken van onder spanning staande delen die niet onder spanning mogen komen, zoals een stalen aanrechtblad of wand van de caravan, of door een fout in de bedrading of iets dergelijks. Dit kan gebeuren als de aardleiding niet goed in orde is in de caravan of in de installatie van de camping. Overigens is bij een aardlekschakelaar vaak wel een installatieautomaat ingebouwd.

Onnodig te zeggen dat uit financiële overwegingen een aardlekschakelaar achterwege blijft, een aardlekschakelaar is immers veel duurder dan een installatieautomaat. Hoe kunt u nu controleren wat u in de caravan heeft?

Hiernaast is een aardlekschakelaar afgebeeld. U vindt hierop altijd een testknop waarmede u de schakelaar regelmatig (zo om de maand) kunt testen, en bedrijfszeker houden. De schakelaar moet dan uitschakelen. Soms moet u daarna eerst een knopje indrukken en dan de wip weer omzetten, soms is dit gecombi­neerd en hoeft u alleen de wip weer om te zetten.

Ook is vermeld IAN=0,03A. Dit geeft aan dat de schakelaar bij lekstromen van 0,03 ampère of meer afschakelt. Dit is een zodanig lage stroom dat deze voor een mens niet dodelijk is.  

Op een installatieautomaat, zoals u die hiernaast ziet, zit geen test­knop. Ook staat er geen vermelding IAN=0,03A op.

Kijkt u maar eens in uw caravan. Het is sterk aan te bevelen om als u geen aardlekschakelaar heeft er alsnog een te (laten) monteren. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
De meest voor de hand liggende plaats is direct naast de doos van het "IEC-stopcontact", daar waar de netspanning uw caravan binnen komt.  

Aanvullende gegevens