Typen

Zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd (PV = Photo Voltaic) zijn onder te verdelen in mono- en poly-kristallijne en amorfe (dunne laag) types. Beide soorten hebben hun eigen voor- en nadelen.
Enkele eigenschappen zullen we hier behandelen, zonder er al te diep en te technisch op in te gaan:
monokristal 

Monokristallijn Vierkante schijven met afgeronde hoeken met een egale donkergrijs iets blauwige glans. Panelen bezet met deze cellen hebben het hoogste rendement.
Polykristallijn Cellen met een blauwe glans en een oppervlaktestructuur, die aan ijsbloemen doet denken. Zij hebben een iets lager rendement, maar zijn gemakkelijker te maken en dus wat goedkoper dan monokristallijn.
Polykristal zonnepaneelBeide kristallijne panelen hebben het nadeel dat hun hoge rendement snel afneemt wanneer ze warm worden (door instraling van de zon). Bovendien is de invalshoek van het licht bij deze panelen nogal kritisch. Hoe groter de afwijking t.o.v. 90°, hoe lager het rendement. Dit is de reden, dat dit soort panelen voornamelijk op gebouwen worden gemonteerd op een frame dat de wind aan de onderkant vrij spel geeft en dat een optimale hoek van 40° - 50° met de horizon maakt.
Amorf Deze panelen zijn egaal grijs tot zwart en hebben geen bepaalde structuur. Alhoewel het rendement lager is, wordt dit weer gecompenseerd doordat ze niet minder presteren bij een hogere paneeltemperatuur en ze niet invalshoek-kritisch zijn.
 

Typen

Zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd (PV = Photo Voltaic) zijn onder te verdelen in mono- en poly-kristallijne en amorfe (dunne laag) types. Beide soorten hebben hun eigen voor- en nadelen.
Enkele eigenschappen zullen we hier behandelen, zonder er al te diep en te technisch op in te gaan:
monokristal 

Monokristallijn Vierkante schijven met afgeronde hoeken met een egale donkergrijs iets blauwige glans. Panelen bezet met deze cellen hebben het hoogste rendement.
Polykristallijn Cellen met een blauwe glans en een oppervlaktestructuur, die aan ijsbloemen doet denken. Zij hebben een iets lager rendement, maar zijn gemakkelijker te maken en dus wat goedkoper dan monokristallijn.
Polykristal zonnepaneelBeide kristallijne panelen hebben het nadeel dat hun hoge rendement snel afneemt wanneer ze warm worden (door instraling van de zon). Bovendien is de invalshoek van het licht bij deze panelen nogal kritisch. Hoe groter de afwijking t.o.v. 90°, hoe lager het rendement. Dit is de reden, dat dit soort panelen voornamelijk op gebouwen worden gemonteerd op een frame dat de wind aan de onderkant vrij spel geeft en dat een optimale hoek van 40° - 50° met de horizon maakt.
Amorf Deze panelen zijn egaal grijs tot zwart en hebben geen bepaalde structuur. Alhoewel het rendement lager is, wordt dit weer gecompenseerd doordat ze niet minder presteren bij een hogere paneeltemperatuur en ze niet invalshoek-kritisch zijn.
 

Montage mogelijkheden

Montage mogelijkheden

Kristallijne panelen moeten aan de onderkant gekoeld worden en dit is de reden, dat deze typen op een frame op het dak van de caravan worden gemonteerd. Dit moet vakkundig gebeuren, daar anders de mogelijkheid bestaat, dat door het trillen tijdens het rijden, de schroeven door het dak speling krijgen waardoor lekkage zou kunnen ontstaan.

Amorfe panelen kunnen op het dak van een caravan gekit of gelijmd worden. Koeling is niet nodig en er hoeft ook niet in het dak geschroefd worden. Heel bruikbaar hiervoor zijn de (duurdere) flexibele panelen, die o.a. ook bij schepen worden toegepast.

Voor alle soorten panelen is het ook mogelijk ze losstaand te gebruiken. Bij aankomst op de kampeerplaats worden ze op een geschikte plaats gezet, gelegd of gemonteerd. Dit kan bij flexibele panelen d.m.v. elastische banden op het caravandak of zelfs op de luifel of de voortent.

Aansluiten

Aansluiten

Aansluiten dient met daarvoor geschikte kabels aan een laadregelaar te geschieden. Op de regelaar worden de accu, de verbruikers en de zonnepanelen aangesloten. Om leeglopen van de accu naar het paneel te voorkomen wordt meestal een diode in de kabel of de plug opgenomen. Als u niet zeker weet of dit het geval is, raadpleeg dan uw leverancier.

Bijbehorende accu

Bijbehorende accu

Een zonnepaneel zonder accu is een zinloze zaak. Overdag als de zon schijnt, hebben we of geen, of heel weinig stroom nodig. Een accu moet ook afgestemd zijn op onze eisen en verwachtingen. Een groot paneel met een kleine accu is een overkill, een grote accu met een te klein paneel kan frustrerend zijn. Als accu kunnen we beter geen auto- of start accu gebruiken, maar een caravan- of solaraccu.

Laadregelaars

Laadregelaars

Een laadregelaar zorgt ervoor, dat de accu niet wordt overladen en sommige typen regelaars schakelen ook de verbruikers uit bij een te lage accuspanning om te diep ontladen te voorkomen. Veel omvormers/laders hebben al een laadregelaar geïntegreerd en een aparte aansluiting voor zonnepanelen. Er zijn ook eenvoudige laadregelaars in de handel, die een verbruiker afschakelen van de accu, zodra een spanning van ongeveer 11V is bereikt. Hierdoor voorkomt men dat de accu te ver ontladen wordt.

Zonne-uren

Zonne-uren

Veelal zal er bij het horen van de naam zonnepanelen, gedacht worden aan de betrekkelijk weinig zon in Nederland. Vergist u zich echter niet. De zonne-instraling of bruikbare energie voor een zonnepaneel is hier nog altijd ruim 40% van die in de Sahara. Een licht bewolkte hemel kan nog voldoende energie opleveren voor het paneel, om nog te kunnen laden.

Zodra de zon opkomt tot dat deze ondergaat is het laad-proces in principe aan de gang. In ons land is er ook, afhankelijk van de streek waar u zich bevindt, een klein verschil in de hoeveelheid zonne-energie. Overigens niet iets om u bezorgd over te maken.

Meer panelen

Meer panelen

Een voordeel van zonnepanelen is, dat we met een kleine capaciteit kunnen beginnen en als blijkt dat er toch meer nodig is, er een paneel bijgezet kan worden. De onverwachte beperking kan de laadregelaar zijn. Beginnen we met een 50W paneel en een 60W laadregelaar, dan moet deze regelaar bij uitbreiding met een tweede paneel, vervangen worden door een zwaarder type. De kosten van een laadregelaar zijn echter veel lager dan die van een paneel.

Onderhoud

Onderhoud

Het onderhoud van een zonnepaneel beperkt zich tot het van tijd tot tijd schoonvegen. Afgevallen bladeren en vuil op het paneel kunnen de capaciteit aanzienlijk verminderen. Wanneer één cel van een paneel is afgedekt doen de andere cellen, die hiermee in serie staan, bijna niets meer.

Een paneel gaat minimaal 10 jaar mee. De opbrengst kan langzaam teruglopen, doch daar zult u weinig van merken. Moderne zonnepanelen zijn bestand tegen UV-straling en hagelstenen.

Bij gebruik van een koelkast moet deze op gas gezet worden. Een huidige absorptiekoelkast verbruikt te veel energie om langere tijd op een accu te kunnen werken. Er bestaan wel compressor koelkasten die ook bruikbaar zijn op 12V uit de accu, maar vooralsnog worden die alleen in Campers toegepast die meer rijden dan stilstaan. De accu wordt dan heel regelmatig bijgeladen door de motor van de auto. Een zonnepaneel kan ook het verbruik van dat type koelkasten niet bijbenen.

Voor meer informatie kijk hier. 

Aanvullende gegevens